Mevlana Değişim Programı 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Duyurusu

Mevlana Değişim Programı 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Duyurusu

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Mevlana Değişim Programı'na İlişkin Yönetmelik" ve 07.07.2011 Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısı'nda kabul edilen "Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemelerle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" uyarınca;

Mevlana Değişim Programının 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılmayacağı, Yükseköğretim
Yürütme Kurulu'nun 02.11.2022 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.


  • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
  • 16 Aralık, 2022